Vi förstår var mellanrummet ligger. Men inte hur det ser ut. Många passerar, men få stannar. Dubbla begär är en undersökande teaterföreställning om kvinnlig bisexualitet. En flytande, ibland gränslös sexualitet som inte är bunden till ett kön. Väljer hon mellanrummet, eller är det vi som placerar henne där, på en plats som vi bara kan förstå på grund av konturerna.

Det pågår en daglig klassificering utav människor, inte minst när det kommer till sexuell läggning och kön. Vi vill synliggöra den inre konflikt som kan uppstå hos den som identifierar sig som bisexuell, men också den förvirring och irritation som kan upplevas från omgivningen. Vi förväntas ta ställning och göra tydliga val. Vi frågar; är det möjligt att göra politik av att inte välja?

Boulevardteatern i Stockholm 22, 25 & 26 juli
Månteatern i Lund 6-7 december

Regi & manus: Emma Roswall
Medverkande: Anna Larsdotter & Adriana Aburto Essén,
Musik: Frida Lamm


Teaterföreställningen den 6e december följs av en reflektion och kommentar av Irené Matthis. Hon är professor i psykoanalys, psykoanalytiker och författare till ett flertal böcker. Matthis har även översatt flera franska psykoanalytiska tänkare, samt varit redaktör för boken Dialouges on Sexuality, Gender and Psychoanalysis (2004). Hon är också en välkänd feministisk debattör och var en av grundarna till Grupp 8. Kvällen avslutas med ett panelsamtal och en frågestund.